Духовно-моральний потенціал особистості в контексті ноосферної освіти за твором Г. Малик «АбраКадабра»

 У статті розглядаються духовні принципи особистості як вагома складова ноосферної освіти, визначаються найбільш значущі методи, прийоми роботи над текстом у процесі формування цілісного мислення школяра.

Ключові слова: цілісне мислення (образне, логічне), духовність, якість особистості, художній образ, образон, аналіз твору, методи, прийоми.                  

Перехід на новий етап розвитку вимагає   нових  еволюційних можливостей людини. Це вміння пізнавати Закони природи, Світу, Загальні закони людського суспільства, Духу, Моральності. На першому місці у цьому переліку  поставлене вміння індивіда керувати власною думкою, трансформувати її, отримувати від неї позитивну енергію. Головною відмінністю ноосферної освіти є розкриття внутрішніх ресурсів особистості, виявлення вже закладених у ній природою потенційних можливостей. Оскільки ноосферна освіта вбачає духовно-моральний ресурс індивіда у виявленні його найвищої сутності – Призначення [ 15 ], то перед методикою літератури як педагогічною наукою постає завдання у розробці і застосуванні методів, спрямованих на збереження і розкриття інтегрованого потенціалу учня. Методологічні засади викладання літератури в школі визначають акцентуацію учителя на дотримання принципу природовідповідності в процесі вивчення художнього твору.

Мета статті – розкрити сутність основних духовно-моральних принципів під час вивчення повісті Г. Малик «АбраКадабра» у 5(6) класі. Завдання: 1) опрацювати літературу з означеної проблеми (ноосферний психопедагогічний, методичний аспекти); 2) визначити методи, прийоми аналізу в процесі природовідповідного сприйняття художнього тексту.

Завантажити:
ФайлОписРозмір файлу:ЗавантаженняЗмінено
Завантажити цей файл (Стаття Васюти. Галина Малик. Абракадабра.doc)Стаття Васюти. Галина Малик. Абракадабра.doc 512 Kb803/01/19 09:02

Матеріал підготувала:

Васюта Світлана Дмитрівна, учитель української мови та літератури Рівненського НВК №19.

Новини освіти - м. Рівного