Календарне планування з снов здоровя 2018-2019 1 семестр

Календарно – тематичне планування з Основ здоров’я у 5-9 класах на I семестр 2018 – 2019 н.р.

Календарний план складено відповідно до вимог «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. » К. : Видавничий дім «Освіта», 2013.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (авт. Бойченко Т.Є. та ін.)

Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №  462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016)

 Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

          За підручниками:

1. Основи здоров’я. 5 кл.: підруч. Для закл. заг. серед. О-75 освіти / Т.Є.Бойченко, С.В. Василенко, Н.І. Гущина та ін. – 2-ге вид., доопрац. - Київ: Генеза,  2018

2. Основи здоров’я: Підручник для 6-го кл. загальноосв. навч.закл./ І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко. – К.: Видавництво «Алатон», 2014

3. Основи здоров’я: Підручник для 7-го кл. загальноосв. навч.закл./ Т.Є.Бойченко, І.П. Василашко, О.К. Гурська та ін. – К.: Генеза,  2015

4. Основи здоров’я: Підручник для 8-го кл. загальноосв. навч.закл./ Т.Є.Бойченко, І.П. Василашко, О.К. Гурська та ін. – К.: Генеза,  2016

5. 3. Основи здоров’я: Підручник для 9-го кл. загальноосв. навч.закл./ Т.Є.Бойченко, І.П. Василашко, О.К. Гурська та ін. – К.: Генеза,  2017

Завантажити...

Матеріал підготувала: 

Приходько Наталія Анатоліївна, учитель з основи здоров'я Рівненського НВК №17

 

 

Новини освіти - м. Рівного