Хімія (конспекти уроків) - 10 клас

Показати  
Заголовок Автор Перегляди
Контрольна робота з теми «Металічні елементи та їхні сполуки» Автор: Ірина Мартинюк 459
Систематизація знань про властивості металів з теми « Металічні елементи та їх сполуки » Автор: Ірина Мартинюк 359
Металічні руди. Загальні методи добування металів. Сплави в сучасній техніці Автор: Ірина Мартинюк 1133
Корозія металів, захист від корозії Автор: Ірина Мартинюк 363
Практична робота №2 Розв’язування експериментальних задач Автор: Ірина Мартинюк 582
Ферум, як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза, сполуки Ферум(ІІ) і ферум(ІІІ) ( оксиди, гідроксиди, солі) Автор: Ірина Мартинюк 460
Контроль сформованості знань умінь та навичок з теми « Метали головних підгруп» Автор: Ірина Мартинюк 327
Алюміній, як хімічний елемент та проста речовина. Фізичні та хімічні властивості. Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду Автор: Ірина Мартинюк 348
Поняття про твердість води ( постійну, тимчасову ) та способи її усунення Автор: Ірина Мартинюк 295
Основний характер оксидів та гідроксидів лужних, лужноземельних елементів та магнію Автор: Ірина Мартинюк 304
Лужноземельні елементи. Фізичні та хімічні властивості простих речовин лужноземельних металів, біологічна роль елементів Автор: Ірина Мартинюк 254
Лужні елементи. Фізичні та хімічні властивості простих речовин – лужних металів, біологічна роль елементів Автор: Ірина Мартинюк 286
Розв’язування задач. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси та об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок Автор: Ірина Мартинюк 188
Загальні хімічні властивості металів Автор: Ірина Мартинюк 320
Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атома. Метали, як прості речовини; металічний зв′язок, металічні кристалічні гратки Автор: Ірина Мартинюк 314
Лужні елементи. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію та Калію. Застосування найважливіших сполук Натрію і Калію. Калійні добрива. Автор: Валентина Лівенда 398
Промисловий синтез амоніаку, вибір оптимальних умов синтезу. Будова і робота колони синтезу. Автор: Наталія Самолюк 637

 

 

Новини освіти - м. Рівного