Третій закон Г.Менделя. Статистичний характер, цитологічні основи.

Тема: Третій закон Г.Менделя. Статистичний характер, цитологічні основи.
Мета: узагальнити знання учнів про генетичну символіку та термінологію, вивести закон
незалежного комбінування станів ознак; продовжити формувати знання про статистичний
характер та цитологічні основи дигібридного схрещування; показати можливість
математичних розрахунків для прогнозування числового виразу розщеплення за генотипом
та фенотипом.
Тип уроку: комбінований
Обладнання: таблиці «моно та дигібридне схрещування», магнітні схеми, дидактичні
картки, портрет Г. Менделя.
Методи роботи: робота з підручником, схемами, опорними конспектами, проблемний,
розв’язування задач, ділові ігри,диспут.

Завантажити...

Підготувала:

Монько Лариса Всеволодівна, учитель з природознавства Рівненського НВК №26

 

 

 

Новини освіти - м. Рівного