Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

Розв’язування фізичних задач як механізм розвитку методологічної культури

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Методологічна  культура є важливою складовою загальної культури особистості. Високий рівень її розвитку є запорукою успішної діяльності. Навчально-пізнавальна діяльність не є винятком. У новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти [2] велика увага приділяється методологічні складовій змісту освіти і процесу навчання.  В цьому контексті проблема формування  методологічних знань і розвитку методологічної культури набуває неабиякої актуальності.

Методологічна культура тісно пов’язана з пріоритетом творчої навчально-пізнавальній діяльності.  Ця діяльність є  різновидом  загального  процесу пізнання,  ґрунтується  на спільних з процесом  пізнання  закономірностях  і тому має з ним схожість у структурі,  методах  і  прийомах мислення [1;3].   

Завантажити...

Матеріал підготував:
Тарас Галатюк, учитель фізики Рівненської ЗОШ №6