Задачі економічного змісту на уроках математики

Розв’язування прикладних задач у шкільному курсі математики сприяє ознайомленню учнів із роботою підприємств і галузей народного господарства, викликає інтерес до різних професій.

Такі задачі забезпечують посилення мотивації навчання математики, спонукають учнів до здобуття нових знань, оволодіння новими вміннями, збагачують їх знаннями з інших дисциплін.

Мотивація, або прагнення дитини до навчання, є одним із найважливіших чинників, що забезпечують успішне сприйняття і засвоєння учнями програмового матеріалу. Одноманітна за структурою навчальна діяльність призводить до втрати інтересу, знижує ефективність сприйняття учнем матеріалу, що вивчається. Формувати мотивацію означає створити для учня такі умови та ситуації, які активізують розумову діяльність, де бажані мотиви і цілі розвиваються з урахуванням життєвого досвіду та внутрішніх прагнень самого учня. При підготовці до уроку ретельно продумана мотивація на рівні внутрішньопредметного та міжпредметних зв'язків визначає значимість теми уроку для розвитку науки, повсякденного життя, розв'язання економічних проблем, пізнання світу, фактів та явищ, підвищує усвідомлення матеріалу, що вивчається.

Логіка процесу навчання полягає в русі від представлення матеріалу через пояснення до розуміння, узагальнення, використання набутих знань на практиці. Прагнення людей до знань актуальних і прикладних значно вищі, ніж до абстрактних і непрактичних. Тому поєднання теоретичних знань з можливістю їх застосування до розв’язування задач в різних галузях науки та людської діяльності підвищує значущість предмета, формує в учнів дійсні уявлення про математику та її широке прикладне спрямування. Використання міжпредметних зв’язків спрямоване на формування у школярів системи знань, умінь і навичок, робота з якими розвиває вміння осмислювати зміст понять та застосовувати здобуті знання на практиці, аналізувати результати, робити відповідні узагальнення, порівняння, висновки, розширює кругозір учнів. Такі задачі зумовлюють потребу у вивченні теоретичного матеріалу, свідчать, що математичні абстракції виникають із реального життя. Вони зацікавлюють розв’язуванням, вивченням окремих тем, а з часом учні відчують потребу у вивченні математики. Практичні задачі допомагають висвітлювати міжпредметні зв’язки, які, у свою чергу, зумовлюють поглиблене і розширене сприйняття учнями фактів, свідоме засвоєння теорії, формування цілісної картини природи та світу. Міжпредметні зв’язки є відображенням тих взаємозв’язків, які діють у природі, а також є засобом, що забезпечує взаємну узгодженість учбових програм і підручників з різних предметів, слугує підвищенню наукового рівня викладання основ наук, формування діалектичного світогляду учнів, розвитку їх творчих здібностей, а також чинником взаємодії наук у процесі формування світогляду школярів і зростання їх пізнавальних інтересів.

Завантажити:
ФайлОписРозмір файлу:ЗавантаженняЗмінено
Завантажити цей файл (Задачі економічного змісту на уроках математики.doc)Задачі економічного змісту на уроках математики.doc 334 Kb8709/07/17 11:02

Матеріал для проведення уроку підготувала:
Баюн Наталія Вікторівна, вчитель Рівненської спеціалізованої школи "Центр надії" м. Рівне

Читати інструкцію для користувачів...
   

"Підручники для навчання"

Новини освіти - м. Рівного

  • ОГОЛОШЕННЯ про конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи «Рівненський інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської міської ради...

  • До уваги батьків дітей дошкільного віку!!! У зв’язку з тим, що формування  на 2018-2019...

  • ЗАКОН УКРАЇНИ про професійно-технічну освіту - Відкрити... Лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 №...

  • Посада: інженер Кваліфікаційні вимоги: освіта повна вища, за кваліфікаційним рівнем спеціаліст (магістр); стаж роботи за спеціальністю не менше...

  • Сьогодні останній день у пришкільному таборі «Карамельки» (ЗОШ № 9). Сумно, коли бачиш, як пустіють коридори й...

  • 15 червня «бджілкам»  не завадив дощ провести майстер-клас з хіп-хопу. Натанцювавшись досхочу та взявши участь у спортивних...

  • Ось і пролетіло три тижні цікавого, бурхливого табірного життя. Сьогодні, у п’ятницю, 15.06.18 з самого ранку у...