11 клас

Показати  
Заголовок Автор Перегляди
Розв’язування задач на знаходження об’ємів тіл, утворених обертанням плоских фігур навколо заданої осі. Автор: Вікторія Чернова 613
Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур Автор: Лілія Шнайдер 659
Контрольна робота з теми: «Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей ». Автор: Лілія Шнайдер 1542
Незалежні випробування. Схема Бернуллі. Автор: Лілія Шнайдер 685
Умовна ймовірність. Автор: Лілія Шнайдер 707
Ймовірність здійснення принаймі однієї з незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 784
Незалежність подій. Ймовірність добутку двох незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 720
Операції над подіями. Теореми про додавання ймовірностей несумісних подій. Автор: Лілія Шнайдер 626
Використання формул комбінаторики Автор: Лілія Шнайдер 712
Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей подій. Автор: Лілія Шнайдер 783
Класичне означення ймовірності. Автор: Лілія Шнайдер 735
Основні поняття теорії ймовірностей. Автор: Лілія Шнайдер 615
Самостійна робота. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 1026
Математичний диктант. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 1024
Самостійна робота. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 1060
Математичний диктант. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 1112
Урок з теми „Знаходження найбільшого та найменшого значення функції на проміжку”. Автор: Наталія Баюн 1047
Застосування інтеграла для обчислення площ геометричних фігур. Автор: Наталія Баюн 717
Статистика та її методи. Наочне представлення статистичного розподілу: полігон та гістограма. Автор: Наталія Баюн 695

 

 

Новини освіти - м. Рівного