11 клас

Показати  
Заголовок Автор Перегляди
Розв’язування задач на знаходження об’ємів тіл, утворених обертанням плоских фігур навколо заданої осі. Автор: Вікторія Чернова 229
Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур Автор: Лілія Шнайдер 327
Контрольна робота з теми: «Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей ». Автор: Лілія Шнайдер 1080
Незалежні випробування. Схема Бернуллі. Автор: Лілія Шнайдер 279
Умовна ймовірність. Автор: Лілія Шнайдер 260
Ймовірність здійснення принаймі однієї з незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 296
Незалежність подій. Ймовірність добутку двох незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 303
Операції над подіями. Теореми про додавання ймовірностей несумісних подій. Автор: Лілія Шнайдер 292
Використання формул комбінаторики Автор: Лілія Шнайдер 278
Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей подій. Автор: Лілія Шнайдер 411
Класичне означення ймовірності. Автор: Лілія Шнайдер 363
Основні поняття теорії ймовірностей. Автор: Лілія Шнайдер 303
Самостійна робота. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 651
Математичний диктант. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 625
Самостійна робота. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 614
Математичний диктант. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 748
Урок з теми „Знаходження найбільшого та найменшого значення функції на проміжку”. Автор: Наталія Баюн 610
Застосування інтеграла для обчислення площ геометричних фігур. Автор: Наталія Баюн 416
Статистика та її методи. Наочне представлення статистичного розподілу: полігон та гістограма. Автор: Наталія Баюн 447

Читати інструкцію для користувачів...
   

"Підручники для навчання"

Новини освіти - м. Рівного