11 клас

Показати  
Заголовок Автор Перегляди
Розв’язування задач на знаходження об’ємів тіл, утворених обертанням плоских фігур навколо заданої осі. Автор: Вікторія Чернова 576
Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур Автор: Лілія Шнайдер 640
Контрольна робота з теми: «Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей ». Автор: Лілія Шнайдер 1511
Незалежні випробування. Схема Бернуллі. Автор: Лілія Шнайдер 672
Умовна ймовірність. Автор: Лілія Шнайдер 670
Ймовірність здійснення принаймі однієї з незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 760
Незалежність подій. Ймовірність добутку двох незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 682
Операції над подіями. Теореми про додавання ймовірностей несумісних подій. Автор: Лілія Шнайдер 598
Використання формул комбінаторики Автор: Лілія Шнайдер 690
Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей подій. Автор: Лілія Шнайдер 762
Класичне означення ймовірності. Автор: Лілія Шнайдер 701
Основні поняття теорії ймовірностей. Автор: Лілія Шнайдер 604
Самостійна робота. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 1003
Математичний диктант. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 980
Самостійна робота. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 1025
Математичний диктант. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 1089
Урок з теми „Знаходження найбільшого та найменшого значення функції на проміжку”. Автор: Наталія Баюн 1026
Застосування інтеграла для обчислення площ геометричних фігур. Автор: Наталія Баюн 699
Статистика та її методи. Наочне представлення статистичного розподілу: полігон та гістограма. Автор: Наталія Баюн 668

Новини освіти - м. Рівного