11 клас

Показати  
Заголовок Автор Перегляди
Розв’язування задач на знаходження об’ємів тіл, утворених обертанням плоских фігур навколо заданої осі. Автор: Вікторія Чернова 367
Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур Автор: Лілія Шнайдер 451
Контрольна робота з теми: «Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей ». Автор: Лілія Шнайдер 1277
Незалежні випробування. Схема Бернуллі. Автор: Лілія Шнайдер 423
Умовна ймовірність. Автор: Лілія Шнайдер 403
Ймовірність здійснення принаймі однієї з незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 482
Незалежність подій. Ймовірність добутку двох незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 448
Операції над подіями. Теореми про додавання ймовірностей несумісних подій. Автор: Лілія Шнайдер 392
Використання формул комбінаторики Автор: Лілія Шнайдер 431
Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей подій. Автор: Лілія Шнайдер 518
Класичне означення ймовірності. Автор: Лілія Шнайдер 480
Основні поняття теорії ймовірностей. Автор: Лілія Шнайдер 408
Самостійна робота. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 764
Математичний диктант. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 759
Самостійна робота. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 791
Математичний диктант. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 883
Урок з теми „Знаходження найбільшого та найменшого значення функції на проміжку”. Автор: Наталія Баюн 775
Застосування інтеграла для обчислення площ геометричних фігур. Автор: Наталія Баюн 521
Статистика та її методи. Наочне представлення статистичного розподілу: полігон та гістограма. Автор: Наталія Баюн 533

Читати інструкцію для користувачів...
   

"Підручники для навчання"

Новини освіти - м. Рівного