11 клас

Показати  
Заголовок Автор Перегляди
Розв’язування задач на знаходження об’ємів тіл, утворених обертанням плоских фігур навколо заданої осі. Автор: Вікторія Чернова 636
Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур Автор: Лілія Шнайдер 678
Контрольна робота з теми: «Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей ». Автор: Лілія Шнайдер 1571
Незалежні випробування. Схема Бернуллі. Автор: Лілія Шнайдер 715
Умовна ймовірність. Автор: Лілія Шнайдер 737
Ймовірність здійснення принаймі однієї з незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 819
Незалежність подій. Ймовірність добутку двох незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 757
Операції над подіями. Теореми про додавання ймовірностей несумісних подій. Автор: Лілія Шнайдер 648
Використання формул комбінаторики Автор: Лілія Шнайдер 743
Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей подій. Автор: Лілія Шнайдер 814
Класичне означення ймовірності. Автор: Лілія Шнайдер 762
Основні поняття теорії ймовірностей. Автор: Лілія Шнайдер 636
Самостійна робота. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 1056
Математичний диктант. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 1048
Самостійна робота. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 1101
Математичний диктант. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 1141
Урок з теми „Знаходження найбільшого та найменшого значення функції на проміжку”. Автор: Наталія Баюн 1067
Застосування інтеграла для обчислення площ геометричних фігур. Автор: Наталія Баюн 741
Статистика та її методи. Наочне представлення статистичного розподілу: полігон та гістограма. Автор: Наталія Баюн 710

Новини освіти - м. Рівного