11 клас

Показати  
Заголовок Автор Перегляди
Розв’язування задач на знаходження об’ємів тіл, утворених обертанням плоских фігур навколо заданої осі. Автор: Вікторія Чернова 318
Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур Автор: Лілія Шнайдер 406
Контрольна робота з теми: «Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей ». Автор: Лілія Шнайдер 1206
Незалежні випробування. Схема Бернуллі. Автор: Лілія Шнайдер 377
Умовна ймовірність. Автор: Лілія Шнайдер 356
Ймовірність здійснення принаймі однієї з незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 421
Незалежність подій. Ймовірність добутку двох незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 406
Операції над подіями. Теореми про додавання ймовірностей несумісних подій. Автор: Лілія Шнайдер 359
Використання формул комбінаторики Автор: Лілія Шнайдер 384
Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей подій. Автор: Лілія Шнайдер 483
Класичне означення ймовірності. Автор: Лілія Шнайдер 436
Основні поняття теорії ймовірностей. Автор: Лілія Шнайдер 368
Самостійна робота. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 727
Математичний диктант. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 712
Самостійна робота. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 733
Математичний диктант. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 843
Урок з теми „Знаходження найбільшого та найменшого значення функції на проміжку”. Автор: Наталія Баюн 716
Застосування інтеграла для обчислення площ геометричних фігур. Автор: Наталія Баюн 486
Статистика та її методи. Наочне представлення статистичного розподілу: полігон та гістограма. Автор: Наталія Баюн 496

Читати інструкцію для користувачів...
   

"Підручники для навчання"

Новини освіти - м. Рівного