11 клас

Показати  
Заголовок Автор Перегляди
Розв’язування задач на знаходження об’ємів тіл, утворених обертанням плоских фігур навколо заданої осі. Автор: Вікторія Чернова 437
Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур Автор: Лілія Шнайдер 516
Контрольна робота з теми: «Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей ». Автор: Лілія Шнайдер 1377
Незалежні випробування. Схема Бернуллі. Автор: Лілія Шнайдер 522
Умовна ймовірність. Автор: Лілія Шнайдер 514
Ймовірність здійснення принаймі однієї з незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 586
Незалежність подій. Ймовірність добутку двох незалежних подій. Автор: Лілія Шнайдер 561
Операції над подіями. Теореми про додавання ймовірностей несумісних подій. Автор: Лілія Шнайдер 474
Використання формул комбінаторики Автор: Лілія Шнайдер 536
Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей подій. Автор: Лілія Шнайдер 601
Класичне означення ймовірності. Автор: Лілія Шнайдер 553
Основні поняття теорії ймовірностей. Автор: Лілія Шнайдер 480
Самостійна робота. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 840
Математичний диктант. Правильна призма. Автор: Наталія Баюн 832
Самостійна робота. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 868
Математичний диктант. Піраміда. Автор: Наталія Баюн 951
Урок з теми „Знаходження найбільшого та найменшого значення функції на проміжку”. Автор: Наталія Баюн 861
Застосування інтеграла для обчислення площ геометричних фігур. Автор: Наталія Баюн 581
Статистика та її методи. Наочне представлення статистичного розподілу: полігон та гістограма. Автор: Наталія Баюн 571

Читати інструкцію для користувачів...
   

"Підручники для навчання"

Новини освіти - м. Рівного